ترددها منظم شود شاهد کاهش تصادفات هستیم/ رسانه‌ها همراه پلیس باشند