حامیان تروریست ها باید پاسخگوی جنایت کرمان باشند/ گفت‌وگوها برای رفع مشکلات فنی عمره مفرده در حال انجام است