با رعایت کردن همین یک نکته ی ساده جلوی خیلی از عوارض ستون فقراتت بگیرید+ ویدئوی آموزشی