برگزاری آخرین تمرین تیم ملی پیش از سفر به قطر/ حضور یک میهمان و بازگشت بیرانوند + فیلم