کنایه سردار سپاه به تروریست‌ها و دشمنان: تصور می‌کنند با رعب و وحشت می‌توانند مردم و جوانان را از مکتب حاج قاسم دور کنند