رسیدگی فوری به جوانب مختلف ‌جنایت تروریستی کرمان/ عاملین و واسطه‌ها مجازات می‌شوند