پیشنهاد خارجی برای بازیکن استقلال رسید | هواداران آبی خوشحال می‌شوند؟