وضعیت بایدن اوباما را نگران کرد/ توصیه مهم به مشاوران رییس‌جمهور