فیلم/ چه کسانی از حادثه تروریستی کرمان خوشحال شدند؟