اگر دائماً با رفلاکس معده مبارزه می‌کنید این نکات را رعایت کنید