صفر تا صد نامی‌‌نو در گفت‌وگو با ثابت‌پی مدیرعامل / از چالش‌های صنعت غذا تا سهم بالا در بازار تا چگونگی نام‌گذاری و عشق به خودروهای کلاسیک + فیلم