پیش بینی بورس امروز 17 دی 1402 / نوسان با نیروی لیدر سنتی