عکس کوچکترین شهید حمله تروریستی کرمان روی ناو جدید سپاه