هم پول زنده شد هم طلسم وی‌ای‌آر شکست/ هیچ‌وقت از شنیدن کلمه لابی این‌قدر خوشحال نشده بودیم!