واکنش تند روسیه به سیاست‌های واشنگتن در سرکوب مخالفان خود