دوری چند هفته‌ای دروازه‌بان بایرن مونیخ از مستطیل سبز