تصویر دختری با کاپشن صورتی و گوشواره قلبی روی ناو ابومهدی سپاه | عکس