تیراندازی وحشت آور به خودروی مرد جوان در کردکوی / پلیس وارد عمل شد