لحظه الحاق ناو ابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه + فیلم