واکنش به طعنه سنگین سرمربی استقلال؛ همین کنایه تند کافی بود!