قلعه‌نویی: سردار آزمون اضافه می‌شود/ امید ابراهیمی را امروز دیدید!/ به سامان قدوس یک توصیه کردم