چهاردهمین مجمع جهانی بیداری اسلامی| اطلاع مردم جهان از وقایع غزه، بر اثر پوشش‌های رسانه‌ای است