وحشت در اسرائیل از ترس حزب الله لبنان/ این شهرک را تخلیه کنید