لحن رئیس کنونی جامعه مدرسین بسیار معتدل تر و محترمانه تر از مرحوم آیت الله یزدی است