منصوری: سد بلوبین در سفر استانی رئیس جمهور به زنجان به بهره برداری می‌رسد