غول‌های کشتیرانی جهان همچنان در هراس از دریای سرخ | رفت و آمد کشتی‌ها یک هفته دیگر تعلیق شد