لحظه ورود فرمانده کل سپاه به جمع ملی‌پوشان فوتبال | تصاویر