یادداشت| پاسخی به فضاسازی‌های رسانه‌ای درخصوص بیانات اخیر رهبر انقلاب