افزایش نجومی قیمت این خودرو در بازار / کیا سراتو چند شد؟