آمریکا را در رأس موضوعات فتنه برانگیز و مشکلات جهان اسلام می‌دانیم