کنایه زیدآبادی به برگزاری مناظره‌ در صداوسیما: هنوز هم «بازجو» را حاضر و ناظر بر سخنان خود می‌بینم/ میزبانان خود بخشی از حکومت به حساب می‌آیند