افتتاح پایگاه قهرمانی مجید سوزوکی و برادرش در خاوران/ جوادی: باشگاه قدیمی کشتی، سبزی‌فروشی شده است!