مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره دانش و پژوهش سپاه