تونی بلر به مذاکر می‌رود/تلاش برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی جهت پذیرش فلسطینیان غزه