گردان‌های قدس دهانه یک تونل را به روی دشمن منفجر کرد