واکنش همتی اظهارات رئیسی درباره اضافه برداشت بانک‌ها/ چگونه تعیین تکلیف خواهد شد؟