۲ گزینه‌ باکیفیت برای جانشینی ستاره‌های سوخته پرسپولیس