با این حکم، استقلال را به جای پرسپولیس و سپاهان محکوم کردند!/ من را کوبیدند چون بازیکنان آن‌ها را نگرفتم!/ قانون را فقط استقلال رعایت کرد و تاوانش را داد