ششمین دوره بین‌المللی جایزه بازی‌های جدی برگزیدگانش را شناخت