با تزریق این واکسن ۳۰ درصدی کلسترول بد خون شما کاهش می یابد