بالی‌تبار: درود به محمد بنا که انتصاب می‌کرد و پای موضعش می‌ایستاد/ با روح و روان ناصر علیزاده بازی کردند