حامیان فلسطین مسیرهای فرودگاه‌های نیویورک و لس‌آنجلس را بستند