۱۲ استان بارانی و برفی می‌شوند | سرد شدن هوا | در ۴ استان گرد و خاک در بخشی از کشور