افتتاح 2 مرکز کارآفرینی کوثر در منطقه 10 تهران تا پایان سال جاری