تحلیل روزنامه نگار ترکیه‌ای از وضعیت سیاسی این کشور: دوری از عقلانیت و گرفتاری در بن بست