رییس‌جمهور چین: الحاق مجدد تایوان به چین اجتناب‌ناپذیر است