اسلامی: ادعاها درباره غنی‌سازی حرف جدیدی نیست؛ما فعالیت جاری خود را دنبال می‌کنیم