روزنامه نگار انگلیسی با اشاره به جنگ غزه: جشن‌های کریسمس را فقط برای یک لحظه تعطیل کنید