کارشناس نظامی صهیونیست: قادر به تخریب ۶۰۰ کیلومتر تونل حماس نیستیم