جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ | کارگران منتظر افزایش ۴۰ درصدی حقوق باشند ؟